PAFD 0016 001

kolekcja Archiwum Rodziny Lenarczyków
format S8 mm
barwa barwny
czas trwania 06'51