Jastrzębscy Family Archive

collection Jastrzębscy Family Archive
authors Andrzej Jastrzębski
starring Diana Jastrzębska
length 13'27
location Poland
year 1987
format S8 mm
color color
signature PAFD 0029 009
source of funding Ministry of Culture and National Heritage
description

Film made by Andrzej Jastrzębski during family holidays, the beginning of the school year and rehearsals for Diana’s daughter’s First Holy Communion in 1987.

keywords Poland, Warsaw, summer vacation, beginning of the school year, school, children, education, First Holy Communion, church, family, family life, Warszawa, wakacje, rozpoczęcie roku szkolnego, szkoła, dzieci, edukacja, pierwsza komunia święta, kościół, rodzina, życie rodzinne