Archiwum Rodziny Hassa

kolekcja Archiwum Rodziny Hassa
czas trwania 06'21
format 8 mm
barwa czarno-biały
sygnatura PAFD 0000 016
opis

Film niemiecki amatorski z okresu II wojny światowej, odnaleziony przez pana Zbigniewa w piwnicy teściów. Teść Zbigniewa uczestniczył w likwidacji magazynu w Warszawie, gdzie znajdowały się te filmy i kilka z nich ocalił przed wyrzuceniem na śmietnik. Autor, dokładne miejsce i czas nieznane.

Zgrupowanie niemieckich żołnierzy prawdopodobnie przed odjazdem. Dwóch żołnierzy niesie skrzynię i stawia ją w pobliżu sanitariuszek z opaskami Czerwonego Krzyża na rękawach. Robotnicy zdejmują beczki z otwartej ciężarówki i przetaczają je. Zaparkowany przy nabrzeżu tramwaj wodny (barka?), tam odbywa się załadunek towaru. Na pokład statku wchodzą żołnierze z bagażami, wnoszona jest skrzynka z piwem. Na nabrzeżu gra orkiestra wojskowa. Żołnierze oparci o barierkę wszystkiemu się przyglądają. Grupa żołnierzy, wśród nich stoją zakonnice i śpiewają. Wchodzący na pokład sanitariuszka i żołnierz prowadzą wózek inwalidzki z rannym żołnierzem, widać też żołnierza, który idzie o kulach. Pojawia się oficer, żołnierze mu salutują. Tabliczka na peronie z napisem „steg II”. Za barierkę wchodzą cywile, elegancko ubrane kobiety. Przy barierce dwóch oficerów rozmawia z mężczyzną z załogi statku. Wojskowy ambulans, przez okno widać we wnętrzu rannego na noszach, rozmawiają z nim zgromadzeni wokół żołnierze. Wynoszenie rannych z ambulansu. Jeden z żołnierzy podpiera idącego o kulach żołnierza bez nogi. Przenoszenie kolejnych rannych na statek. Widać kapitana statku, marynarz składa komin. Wnętrze statku, żołnierze grają w karty z sanitariuszką, inni rozmawiają. Przy oknie siedzi ranny okryty kocem, rozmawia z nim kobieta. Żołnierze grają w karty. Inna grupa przy oknie, na stole przed nimi stoi butelka alkoholu. Widok z okna na wodę. Ranny siedzi w otoczeniu sanitariuszek, obok widać oparte o ścianę kule. Dwóch mężczyzn dyskutuje przy stoliku, na pierwszym planie butelka. Widok na wodę, góry i inne statki na wodzie, widać przepływającą dużą barkę, żaglówki.

(PB)

słowa kluczowe żołnierze niemieccy  załadunek  sanitariuszka  II wojna światowa  inwalida wojenny  orkiestra wojskowa  transport wodny 
źródło finansowania Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego